การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ระหว่างเธอ...กับ...ฉัน 

ห้ามคิดเรื่อง แพ้” “ชนะ

เป็นอันขาด!

 


เวลา ทะเลาะกัน...

ห้ามคิดเป็นอันขาดว่า ใครแพ้” “ใครชนะ