ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล
 
และคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง 16 ประการ ประกอบด้วย

 
1. ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัญ 4 ตัว ต่างคิดจะชนกัน
 
ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจาก 4 ทิศ ฝูงชนต่างรอดู
 
โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น แต่แล้วต่างก็ถอยออกไป ไม่ชนกัน - พระพุทธเจ้า
 
ได้ทรงทำนายว่า ในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์
 
เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม
 
ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน
 
มีเสียงคำรามกระหึ่ม แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป
 
เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉะนั้น

 
2. ทรงฝันว่า ต้นไม้เล็กๆ และกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้าง
 
ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว - พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า
 
ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม มนุษย์แม้จะมีอายุเยาว์
 
มีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะกล้า และสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และ
 
จะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว

 
3. ทรงฝันว่า ทรงเห็นแม่โคใหญ่ๆ
 
พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิด - ทรงทำนายว่า
 
ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่
 
ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอย คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่ง
 
หาเลี้ยงตนไม่ได้ ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆ ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้น

 
4. ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่
 
ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียน
 
กลับไปใช้โครุ่นๆ ที่ยังปราศจากกำลังมาลาก
 
เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้ มันก็สลัดแอกนั้นเสีย - ทรงทำนายว่า
 
ในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม
 
แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มีสติปัญญา
 
ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด
 
ด้อยประสบการณ์ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ
 
ก็ไม่สำเร็จ ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด ก็ฉันนั้น

 
5. ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้างฝูงชนก็เอาหญ้า
 
ไปป้อนที่ปากทั้งสองข้าง มันก็กินทั้งสองข้าง - ทรงทำนายว่า
 
ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม
 
ตั้งคนพาล หรือคนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น
 
คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆ
 
ตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ
 
ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก

 
6. ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพง
 
ไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้น
 
ถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้น - ทรงทำนายว่า
 
ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำ
 
หรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต และคนมีตระกูล ก็จะต้องยกลูกสาว
 
ให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสาวะรด

 
7.ทรงฝันว่า มีชายคนหนึ่งนั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า
 
แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั้นนั่งอยู่ แล้วก็กัดกินเชือกนั้น
 
โดยที่เขาไม่รู้ตัว - ทรงทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล
 
ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล
 
แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้
 
เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่ง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่น และหย่อนลงไว้ใกล้เท้า

 
8. ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวัง
 
แวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆ เป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่
 
จนล้นแล้วล้นอีก โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆ นั้นเลย - ทรงทำนายว่า
 
ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจ
 
จะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้ว ก็จะมีคนจนหารายได้
 
ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น
 
ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ
 
 
9. ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่ง มีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม
 
และมีท่าขึ้นลงโดยรอบ สัตว์ต่างๆ ก็พากันดื่มน้ำในสระ
 
แต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุ่น กลับใสสะอาด
 
ส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ไปดื่มหรือ
 
เหยียบย่ำแทนที่จะใส กลับขุ่นข้น - ทรงทำนายว่า ต่อไป
 
เมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ
 
รีดนาทาเร้นหรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมือง
 
ก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆ ทำให้ที่นั้นๆ
 
ที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆ
 
สระที่ใส ส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

 
10. ทรงฝันว่า เห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน
 
สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ
 
และข้าวสุกดี - ทรงทำนายว่า ในอนาคต
 
เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น
 
ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง
 
ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล บางแห่งก็ไม่ได้ผล
 
เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

 
11. ทรงฝันว่าคนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง
 
ไปแลกกับเปรียงเน่า (อ่านว่า เปฺรียง มี 3 ความหมาย คือ
 
1. นมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน
 
2.น้ำมันจากไขข้อวัว และ
 
3.เถาวัลย์เปรียง
 
แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง
 
เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า 2 ความหมายแรก) - ทรงทำนายว่า
 
กาลภายหน้า พระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะ
 
ที่พระพุทธองค์สอน ไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และละความโลภ
 
กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน
 
หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี)
 
ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆ ได้)
 
 
12. ทรงฝันเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ - ทรงทำนายว่า
 
ต่อไปคำพูดของคน ที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ
 
โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อว่ามีน้ำหนักเบา
 
เหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนัก
 
หรือหนักแน่น จึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนัก
 
ราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้
 
 
13. ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ - ทรงทำนายว่า
 
ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ ซึ่งหนักแน่น
 
มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ
 
หรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือน เรือที่ลอยได้
 
ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ
 
เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย
 
 
14. ทรงฝันว่า ทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่
 
และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป - ทรงทำนายว่า
 
เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก
 
และจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้ เหมือนเขียดตัวเล็กๆ แต่กลับกินงูได้

 
15. ทรงฝันว่า ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง
 
ถูกแวดล้อมด้วยกา - ทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบ
 
และสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูล เหมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

 
16. ทรงฝันว่า ฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง
 
และกัดกิน ทำให้เสืออื่นๆ สะดุ้งกลัว
 
จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ - ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้า
 
คนชั่ว หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจเป็นธรรม
 
ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
 
ต้องหลบหนี ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้
 
เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ

Comment

Comment:

Tweet