หากจะนับย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา

สังเกตได้อย่างหนึ่งว่า

รสนิยมในการดูหนังฟังเพลงของตัวเองได้เปลี่ยนไป

สรุปง่ายๆตรงๆคือ

ไม่ค่อยชอบอะไรที่ดราม่าเกินตริงมากๆ

คงเป็นเพราะการเห็นความจริงที่ว่า

ทุกสิ่งบนโลกเรานั้น

ล้วนมีองค์ประกอบที่เป็น ทวิลักษณะ

หรือ คู่ตรงข้าม ร่วมกันอยู่

 

กล่าวคือ มีดีมีชั่ว มีถูกมีผิด มีโง่มีฉลาด

มีชอบมีชัง มีมืดมีสว่าง ฯลฯ

และทั้งสองสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนี้

ก็มีความเชื่อมโยงและเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่

 

ดังนั้นมันจึงไม่มีความสุขสุดๆ หรือความทุกข์สุดๆ

ที่ชีวิตจะต้องไปให้น้ำหนักกับมันมากจนเกินไป

..แม้โลกนี้จะไม่สวยงามเหมือนในนิยาย

แต่เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างมีความพอดีได้

ถ้าทุกคนเลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งความเป็นไปได้

และรู้ถึงข้อจำกัดของโลกนี้อีกเช่นกันว่า

 

 

ไม่มีใคร หรือสิ่งไหน ที่สมบูรณ์พร้อม

ร ว ม ไ ป ถึ ง ตั ว เ ร า เ อ ง

 

 

มีคำพูดหนึ่งที่ชอบมาก พูดว่า

 คนฉลาดย่อมดูดซับความหมาย

แต่คนโง่มักจะยึดติดถ้อยคำ

การเชื่อมต่อกับโลกในแต่ละช่วงชีวิตของเรานั้น

อย่างน้อยๆ ก็ทิ้งเรื่องราว 1 เรื่องเอาไว้เสมอ

.........................

สำคัญที่ตัวเรานั้น

เลือกที่จะเป็นคนโง่ หรือคนฉลาดดีล่ะ....?

Comment

Comment:

Tweet

<span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "Cordia New","sans-serif"; color: #ff99cc;" lang="TH">ม่มีความสุขสุดๆ หรือความทุกข์สุดๆ ><
</span>

#2 By Fairy on 2013-06-15 23:23

:D ชอบ

#1 By Fairy on 2013-06-15 23:21